Het laatste nieuws!!!  Latest news!!!

 

 

 

Deze Website word per 31.7.2018 gesloten.  De Genealogie data word toekomstig alléén nog op de website www.luebkert.com geadministreerd en gepubliceert!

Dank nog aan iedereen, die regelmatig deze  website bezocht!

 

This website will be closed as of 31.7.2018. In the future all genealogical data will be administrated and published on the site www.luebkert.com !

Thanks to everybody, who visited this site regularly!

 

Genealogie...een heel boeiende en tijdrovende hobby!

 

Wij hebben in de laatste jaren een groot aantal gegevens over de K(C)amerman(s)-familie - ook alle andere mogelijke schrijfwijzen - verzameld, meest uit openbare digitale archieven, door bezoeken aan archieven en met hulp van andere mensen, die ook met genealogie bezig zijn. Het komt ook voor dat archieven, die niet digitaal toegankelijk zijn, aangeschreven moeten worden en het dan tijd en geld kost, om aan de gewenste gegevens te komen. Ons doel is ervoor te zorgen, dat wij kwalitatief goede en betrouwbare data hebben, en dat kost tijd.

Ongeveer elk half jaar willen wij graag een nieuwe versie van de database en de .pdf documenten op onze website zetten, voor zover wij nieuwe gegevens kunnen verkrijgen of ons correcties geleverd worden. Wees a.u.b. niet terughoudend en treed met ons in contact als u aanvullende data hebt of fouten in de gegevens ziet.

 

Enerzijds hebt u toegang tot onze gehele database, maar u kunt ook een download van het .pdf-document maken voor uw eigen gebruik. Dit document bevat alle nakomelingen van Arien Camerman.

 

 

De stand van de database en de .pdf-documenten is 27 december 2016:

 

  - Online Familie-Database

  

Hier de .pdf-documenten om te bekijken of te downloaden:

       

  - .pdf document      (in dit document is extra aanvullende informatie, en zijn aanmerkingen en bronnen zichtbaar)

 

Voor verdere gedetailleerde data over de families Marx, Businger en Schimpf zie www.luebkert.com

 

 

Terug naar start-pagina(Home)

 

 

Genealogy...a very exciting and time consuming hobby!

 

In the last years we have collected a large amount of data related to the "K(C)amerman(s)-family"  - also all other spelling variants of this name -,  most of it via online-databases from archives, visiting the archives  or with the help of other persons dedicated also to genealogy. Sometimes, when an archive is not digitally accessible we have to write to them and that takes time and costs money to get the expected infomation. Our aim is to care for the best quality and reliability of the data and that takes a lot of time.

About twice a year we provide on this page a new version with either additional new data or with corrections, as far as we can get it or you can provide them to us. Don't hesitate to contact us in case you find incorrect or incomplete data.

On the one hand you can access our complete database, but you can also download and make use of the .pdf-document, which shows all the descendants from Arien Camerman.

 

The status of the database and the .pdf document  is December 27, 2016:

 

  - Online Family-Database

   

 Here the .pdf documents to look at or to download:

       

  - .pdf document        ( in this document are included many additional facts, notes and info about sources )

     

For more detailed data about the families Marx, Businger and Schimpf see www.luebkert.com

Back to Homepage