Waarom deze website?

 

Sinds enige tijd hebben meerdere familieleden, die afstammen van de Walcherse familie K(C)amerman(s), zich verenigd met het doel om de familie K(C)amerman(s) - ook alle verdere variaties met dubbele "m" of "n",  en met of zonder "s" aan het einde, zover deze in onze grote stamboom passen - verder in beeld te brengen.

Ongeveer vijfendertig jaar geleden heeft mevr. E. Augustijn, destijds chef van de afdeling bevolking van de gemeente Middelburg en levenspartner van Elisabeth Kamermans, de grondslag gelegd voor het genealogisch onderzoek naar de familie Kamermans, die op dat moment op Walcheren (provincie Zeeland) woonde.

 

Geleidelijk aan ontstond toen het beeld van de verwantschap van de K(C)amerman(s) familie in Nederland. Maar door verder onderzoek van andere familieleden werd gevonden , dat de oorsprong bijna zeker in de zuidelijke Nederlanden (het huidige BelgiŽ) te vinden is, en dat een groot aantal K(C)amerman(s) nakomelingen in andere landen van de wereld voorkomt.

 

Ons doel is over een K(C)amerman(n)(s)-database te beschikken, die zo volledig als mogelijk is en van betrouwbare gegevens uit gaat - en die wij ook voor geÔnteresseerde personen toegankelijk willen  maken.

 

Wilt U aanvullende documenten, informaties of foto's aan ons toe zenden, zodat het beeld van de familie K(C)amerman(s) nog boeiender samengesteld kan worden, dan gelieve contact met ons op te nemen via ons e-mail adres (klik op "Contact").

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Uw Team-Kamermans

 

Terug naar start-pagina(Home)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Why this website?

 

Since some time ago several family members, which are descendants of the K(C)amerman(s) family that lived on the island Walcheren, dutch province Zeeland, in The Netherlands, decided to investigate  and to learn more about the K(C)amerman(s) family - including also other spellings with double "m" or double "n", and with or witout "s" at the end, as far as we can connect them to our family-tree. 

About thirtyfive years ago, Mrs. Augustijn, who was at that time the director of  the Residents Registration Office and partner of Mrs. Elisabeth Kamermans, began to investigate genealogically those Kamermans-families that lived on Walcheren.

 

Gradually we got a good overview about K(C)amermans families living in the Netherlands. Further investigations by some family members showed, that it is quite sure, that the origin of the family comes from  todayís Belgium, and that a lot of K(C)amermans(s) went out and are  spread all over the world.

 

Our aim is to have a K(C)amerman(n)(s)-database with most complete and reliable information - and we want, that every interested person can access it.

 

If you want to sent us additional documents, information or pictures, to make the overview of the K(C)amerman(s) more interesting and complete, please contact us via our e-mail adress (click on the "Contact"-button).

 

We thank you in advance.

Your Team-Kamermans

 

Back to Homepage