Familiebijeenkomst K(C)amerman(s) 12-09-2010 te Vlissingen

“Kamermans, de zee en Zeeland”

Terug

 

Beknopt verslag van de bijeenkomst:

·        Mede dankzij het mooie weer was er ook na afloop van het programma nog geruime tijd een gezellige sfeer onder de familieleden. Onder het genot van een drankje zat men nog lang na te praten op het terras van De Gecroonde Liefde aan de rand van de Vissershaven (jachthaven).

·        De bijeenkomst bracht familieleden bij elkaar die uit verschillende takken van de familie stammen. Behalve de nazaten van Theunis Kamermans en Cornelia Baggerman, waren er afstammelingen aanwezig van een tak, die reeds in de eerste helft van de 17e eeuw is ontstaan in het land van Heusden en Altena. Zij stammen af van Joost Camerman, die een broer was van Ariën Camerman, voorvader van voornoemde Theunis Kamermans. Deze tak, die nu zijn achternaam consequent zonder s schrijft, werd o.a. vertegenwoordigd door een Canadees lid van de familie, Pieter Kamerman.

·        Het programma bestond naast een heerlijke Zeeuwse Koffietafel, uit twee presentaties.

·        De eerste behandelde de oorsprong en betekenis van de familienaam. Deze etymologische verklaring van de naam C(K)amerman(s) was zeer uitvoerig. Zie hiervoor ook: www.naamkunde.nl.

·        De  tweede presentatie ging vooral over de verbondenheid van de familie door de eeuwen heen met het water. De grote rivieren en de zee. Deze waren in het verleden zeer bepalend voor de levens van vele familieleden. Vooral het beroep van loods speelde in de 19e eeuw een zeer belangrijke rol voor de in zeeland woonachtige “kamermansen”. Hierbij moet in het bijzonder Izaak Kamermans worden vermeld. Hij was een mensenredder, die zeker een ereplaats verdient.

 

Conclusies en hoe verder:

·        - De locatie voor de bijeenkomst werd door de aanwezigen als zeer goed ervaren;

·        - Het programma werd positief beoordeeld door de aanwezigen. Met name was er voldoende ruimte voor informele en persoonlijke contacten;

·        - Er is voldoende belangstelling gebleken om de bijeenkomst een vervolg te geven;

·        - De frequentie voor de bijeenkomsten werd gesteld op 2 ŕ 3 jaarlijks;

·        - Het is voorstelbaar, dat het programma meer ruimte biedt voor korte presentaties per gezinsgroep/tak;

·        - Het Team-kamermans, zal de familieleden hierover benaderen in het kader van de voorbereiding van een volgende bijeenkomst;

·        - De website vormt een ontmoetingsplaats voor (digitale) communicatie en informatie voor leden van de familie C(K)amerman(s);

·        - Hiertoe zal het Team-kamermans de familie stimuleren om vooral foto’s en verhalen (anekdotes) in te sturen naar de webmaster, Rosemarie Kamermans;

·        - Linda Waye-Kamermans zal als contactpersoon optreden voor de familie in Canada en Linda treedt daarom toe tot het Team-kamermans;

·        - Voorstellen (zoals een forum) om meer mogelijkheden te ontwikkelen om de website interactief te benutten zullen worden bekeken;

·        - De privacy van de deelnemers aan de website en de bescherming van de persoonlijke gegevens van de familieleden zal zoveel mogelijk tegen misbruik worden beschermd;

 

Tenslotte willen wij ieder lid van de familie oproepen om het enthousiasme over de bijeenkomst over te brengen op zijn naaste familie. Het Team-kamermans nodigt iedereen uit om aanvullende gegevens over nazaten van de familie te verzamelen en toe te zenden aan info@team-kamermans.com of het contactformulier op de websitepagina daarvoor te gebruiken.

 

Het Team-kamermans,

- Rosemarie Kamermans, Kloten (CH)

- Linda Waye-Kamermans, Miramichi (CAN)

- Age Kamermans, Zevenaar (NL)

- Han Kamermans, Herwen (NL)

- Rob Kamermans, Coe Hill (CAN)

 

  Foto: Kamermans

 

Documentatie:  (klik op het gewenste document)

 

- Het programma

- Presentatie 1 - “Etymologie van de naam K(C)amerman(s) door de eeuwen heen”

- Presentatie 2 - “Relatie van de familie tot de zee en tot Zeeland”

- De deelnemers

 

 

Het document van de reunie van de Canadese familie op 1 tot 3 august 2008 in Miramichi

kan hier bekeken worden:

- Miramichi 2008

 

(Dit document is tamelijk groot en neemt daarom veel tijd om  het te openen, u kunt het ook downloaden)

Terug naar start-pagina(Home)